Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2015

strawberrry
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viabelieve17 believe17
strawberrry
Boję się. Mój malutki rozum i malutkie ciało nie dają sobie rady z tym baniem się, bo tego bania się jest za  dużo w stosunku do moich kilogramów.
— Ignacy Karpowicz; Gesty
Reposted frombezemnie bezemnie viapastelina pastelina
strawberrry
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viapolyphonicsoul polyphonicsoul
strawberrry
“Promise me you’ll always remember: You’re braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think.”
— A.A. Milne, Winnie-the-Pooh
Reposted fromcytaty cytaty viaiamdreamer iamdreamer
strawberrry
Nie mam Cię na zawołanie, na poczekanie Cię nie mam, nie mam Cię wcale.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiamdreamer iamdreamer
strawberrry
9912 6c87 500
Love, Rosie (2014)
Reposted fromLOLALO LOLALO viaiamdreamer iamdreamer
strawberrry
Każda chwila ma swój koniec. Czasami Ty też musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz szacunku do samego siebie. Niech teraz ktoś zawalczy o Ciebie. Przestań być dla kogoś. Zacznij być dla siebie. Doceń siebie za to kim jesteś..'
Reposted fromtupfen tupfen
strawberrry
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaHappyNo1 HappyNo1
5423 1afa
strawberrry
Czasami niektórych trzeba sobie odpusic. Nie dlatego, że Tobie nie zależy tylko dlatego, że to im nie zależy..
Reposted fromSalute Salute viamdjg mdjg
strawberrry
Naprawdę, kocha się tylko raz w życiu,  nawet jeśli człowiek tego nie zauważa. 
— Carlos Ruiz Zafón "Cień Wiatru "
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viamdjg mdjg
strawberrry
strawberrry

March 25 2015

strawberrry
0330 7572
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamefir mefir

December 09 2014

6480 070d
Reposted fromgirlalmighty19 girlalmighty19
strawberrry
9190 820e 500
Reposted fromkaha kaha viamefir mefir
strawberrry
9720 2b11 500
Reposted fromdanzig danzig viaEllaElla EllaElla

November 23 2014

strawberrry
1606 0b54 500
Reposted fromzakurzonateczka zakurzonateczka viatupfen tupfen
strawberrry
6865 e642
Reposted fromtake-care take-care viatupfen tupfen
strawberrry
#Fedorshmidt archive
facebook.com/fedorshmidtphoto
instagram.com/fshmidt
vk.com/fedor_shmidt
vimeo.com/fedorshmidt
#Fedorshmidt beginning
fedorshmidt.xxx
facebook.com/fedorshmidtphoto
instagram.com/fshmidt
vk.com/fedor_shmidt
vimeo.com/fedorshmidt

"Ten pierwszy raz jest, by wymazać wszystkie twoje wspomnienia innego mężczyzny.
Drugi raz będzie dla nauki. Nauczenia cię, jak to jest być kochaną przez mężczyznę takiego jak ja. Tego nigdy nie zapomnisz.
Trzeci raz będzie dla przywiązania. Obiecuję, że tym razem to będzie koniec twojego oporu.
Ale czwarty raz, ach, czwarty raz, gdy usłyszę twoje wspaniałe jęki, ten będzie dla mnie, dziewczyno. Za oczekiwanie i pragnienie, i za agonię oczekiwania na ciebie. Tylko dla mnie."


Karen Marie Moning
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viatupfen tupfen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl