Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

strawberrry
strawberrry
strawberrry
2383 6d74 500
Reposted fromannnabellle annnabellle viatupfen tupfen

March 30 2015

strawberrry
9663 995b 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaliss aliss
strawberrry
Nie wy­magam od Ciebie, abyś za­bierał mnie do ki­na i na ko­lac­je przy świecach.. Chciałabym tyl­ko abyś cza­sem na spa­cerze wziął mnie na ręce i po­całował w no­sek.. abyś da­wał do zro­zumienia, że jes­tem wyjątko­wa i że mnie kochasz.. żebyś szep­tał mi czułe słówka i pi­sał SMS-y na dob­ra­noc. Pa­miętał kiedy mi­ja nasz miesiąc i kiedy mam urodzi­ny.. abym czuła się przy To­bie bez­pie­cznie bez względu na porę dnia, czy no­cy.. abyś zwyczaj­nie przy mnie był.. tyl­ko ty­le.
Reposted fromshades-of-minds shades-of-minds viaEllaElla EllaElla
strawberrry
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatupfen tupfen
strawberrry
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viatupfen tupfen
strawberrry
Irytujemy się drobiazgami, czyli rzeczami, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Nasze życie staje się ciągiem tanich, niepotrzebnych dram. Zamiast żyć, odczuwać cieszyć się, napierdalamy na nieustającym wkurwie.
— Noname
Reposted fromirresponsible irresponsible viatupfen tupfen
strawberrry
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viaheavenonearth heavenonearth
strawberrry
strawberrry
Wiem, że łzy to jest najlepsze oczyszczenie organizmu ze złych emocji, złych stanów. Jak tego nie robisz, to jest Ci w życiu słabo. Trzeba poryczeć. I ja robię to często.
— Anna Przybylska
Reposted fromladygrey ladygrey viaheavenonearth heavenonearth
strawberrry
Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej, od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamdjg mdjg
strawberrry
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viamdjg mdjg
strawberrry
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
strawberrry
strawberrry
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaEllaElla EllaElla
strawberrry
strawberrry
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
strawberrry
Jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy.
— Anthony de Mello
strawberrry
1120 9ea8 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viatupfen tupfen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...